תוצאה
קטגוריה
27 / 18
67%
מגדר
27 / 18
67%
כללי
28 / 19
68%