תוצאה
קטגוריה
27 / 19
71%
מגדר
27 / 19
71%
כללי
28 / 20
72%