תוצאה
קטגוריה
27 / 21
78%
מגדר
27 / 21
78%
כללי
28 / 22
79%