תוצאה
קטגוריה
27 / 17
63%
מגדר
27 / 17
63%
כללי
28 / 18
65%