תוצאה
קטגוריה
27 / 22
82%
מגדר
27 / 22
82%
כללי
28 / 23
83%