תוצאה
קטגוריה
27 / 15
56%
מגדר
27 / 15
56%
כללי
28 / 16
58%