תוצאה
קטגוריה
27 / 20
75%
מגדר
27 / 20
75%
כללי
28 / 21
75%