תוצאה
קטגוריה
27 / 14
52%
מגדר
27 / 14
52%
כללי
28 / 15
54%