תוצאה
קטגוריה
27 / 16
60%
מגדר
27 / 16
60%
כללי
28 / 17
61%