תוצאה
קטגוריה
27 / 23
86%
מגדר
27 / 23
86%
כללי
28 / 24
86%