תוצאה
קטגוריה
27 / 13
49%
מגדר
27 / 13
49%
כללי
28 / 14
50%