תוצאה
קטגוריה
27 / 9
34%
מגדר
27 / 9
34%
כללי
28 / 10
36%