תוצאה
קטגוריה
27 / 10
38%
מגדר
27 / 10
38%
כללי
28 / 11
40%