תוצאה
קטגוריה
27 / 12
45%
מגדר
27 / 12
45%
כללי
28 / 13
47%