תוצאה
אישי
קטגוריה
38 / 4
11%
מגדר
124 / 18
15%
כללי
502 / 195
39%