תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 8
15%
מגדר
124 / 16
13%
כללי
502 / 192
39%