תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 7
13%
מגדר
124 / 15
13%
כללי
502 / 177
36%