תוצאה
אישי
קטגוריה
15 / 3
20%
מגדר
124 / 14
12%
כללי
502 / 171
35%