תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 3
24%
מגדר
149 / 47
32%
כללי
406 / 240
60%