תוצאה
אישי
קטגוריה
15 / 2
14%
מגדר
124 / 13
11%
כללי
502 / 162
33%