תוצאה
אישי
קטגוריה
38 / 3
8%
מגדר
124 / 12
10%
כללי
502 / 153
31%