תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
124 / 11
9%
כללי
502 / 146
30%