תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 6
11%
מגדר
124 / 10
9%
כללי
502 / 144
29%