תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
124 / 104
84%
כללי
502 / 458
92%