תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 2
16%
מגדר
149 / 34
23%
כללי
406 / 205
51%