תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 1
12%
מגדר
124 / 9
8%
כללי
502 / 135
27%