תוצאה
אישי
קטגוריה
125 / 45
36%
מגדר
378 / 118
32%
כללי
502 / 125
25%