תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 4
8%
מגדר
124 / 7
6%
כללי
502 / 120
24%