תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 53
55%
מגדר
98 / 53
55%
כללי
175 / 68
39%