תוצאה
אישי
קטגוריה
38 / 2
6%
מגדר
124 / 6
5%
כללי
502 / 110
22%