תוצאה
אישי
קטגוריה
38 / 1
3%
מגדר
124 / 5
5%
כללי
502 / 109
22%