תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 3
6%
מגדר
124 / 4
4%
כללי
502 / 93
19%