תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 2
4%
מגדר
124 / 3
3%
כללי
502 / 84
17%