תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 25
26%
מגדר
98 / 25
26%
כללי
175 / 32
19%