תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 24
25%
מגדר
98 / 24
25%
כללי
175 / 31
18%