תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 35
63%
מגדר
124 / 73
59%
כללי
502 / 395
79%