תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 23
24%
מגדר
98 / 23
24%
כללי
175 / 29
17%