תוצאה
אישי
קטגוריה
125 / 26
21%
מגדר
378 / 71
19%
כללי
502 / 73
15%