תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 22
23%
מגדר
98 / 22
23%
כללי
175 / 26
15%