תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 21
22%
מגדר
98 / 21
22%
כללי
175 / 25
15%