תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 20
21%
מגדר
98 / 20
21%
כללי
175 / 24
14%