תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 19
20%
מגדר
98 / 19
20%
כללי
175 / 23
14%