תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 18
19%
מגדר
98 / 18
19%
כללי
175 / 22
13%