תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 17
18%
מגדר
98 / 17
18%
כללי
175 / 21
12%