תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 16
17%
מגדר
98 / 16
17%
כללי
175 / 20
12%