תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 15
16%
מגדר
98 / 15
16%
כללי
175 / 19
11%