תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 14
15%
מגדר
98 / 14
15%
כללי
175 / 18
11%