תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 13
14%
מגדר
98 / 13
14%
כללי
175 / 17
10%