תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 12
13%
מגדר
98 / 12
13%
כללי
175 / 15
9%