תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 30
54%
מגדר
124 / 65
53%
כללי
502 / 380
76%